Mjesto rada: ŠIBENIK, VODICE
Broj traženih radnika: 4
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 13.01.2023.
Natječaj vrijedi do: 20.01.2023.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Bez završene osnovne škole
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenog 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena- faza III“, UP.02.1.1.16.0156, Jedna žena život mijenja II, predsjednik Matrice održivog razvoja i socijalnih inovacija objavljuje

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci pružanje usluge potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. 1 radnica brinut će o najmanje 6 krajnjih korisnika.


Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: smjena – prijepodne
Radno iskustvo: Nije bitno
Trošak prijevoza: Djelomično
Trajanje Javnog poziva: 13.01.2023. – 20.01.2023.

Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
• pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje pomoći korisnicima u socijalnoj integraciji
• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Mjesto rada: Šibenik, Vodice
Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete :

nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine).

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive / ranjive skupine u lokalnoj zajednici :

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilanti,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina (samohrane majke, žene poginulih hrvatskih branitelja).

  Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:
 • žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)
  samohrane majke – potvrda/uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija
  žene poginulog hrvatskog branitelja – potvrda o statusu hrvatskog branitelja i vjenčani list

Zamolba treba sadržavati:

 • Životopis (s naznakom broja mobitela ili e-maila)
 • preslika svjedodžbe ili drugi službeni dokument iz kojeg je vidljiva stečena stručna sprema „ako je primjenjivo“
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 • Potvrdu o stažu s mirovinskog osiguranja
 • Preslika osobne iskaznice ili drugi jednakovrijedan dokument
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjiva skupina)

Rezultati javnog poziva: oglasna ploča u udruzi Matrici održivog razvoja i socijalnih inovacija

Način podnošenja prijave:
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se osobno ili poštom na adresu:
 
Matrica održivog razvoja i socijalnih inovacija, Stjepana Radića 73, 22000 Šibenik

Rok za dostavu prijava je: 20. siječnja 2023. godine
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem (telefonski) i/ili sms porukom.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poslodavac
Poslodavac:  Matrica održivog razvoja i socijalnih inovacija

Kontakt broj: 099 190 3083

 • osobni dolazak: Stjepana Radića 73, 22000 Šibenik
 • pisana zamolba: Stjepana Radića 73, 22000 Šibenik