O nama

Matrica održivog razvoja i socijalnih inovacija je udruga osnovana 2018. godine u gradu Šibeniku u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja vrijednosti Europske Unije, podrške mladima, razvoja civilnog društva, razvoja suradnje između javnog, poslovnog i civilnog sektora, volonterstva, socijalnih usluga usmjerenih na socijalno osjetljive skupine u društvu i u svrhu povećanja kvalitete življenja osobama s invaliditetom. Ciljne skupine udruge su: osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, osobe u riziku od siromaštva, ruralno stanovništvo i volonteri. Udruga ima iskustva u organiziranju volonterskih akcija pomoći starijim i nemoćnim osobama, poput akcija pomoći prijenosa i montaže peći na drva staroj i nemoćnoj osobi, akciju cijepanja i slaganja drva za ogrijev, uređenje okoliša, podjeli donirane odjeće starim i nemoćnim osobama i sl.

          

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

www.esf.hr   |  strukturnifondovi.hr